Det å erstatte kjøtt, egg og meieriprodukter kan gi bedre helse,

Sammenheng mellom vegetarkost og bedre helse kan jo være tilfeldig?

Man lurer ofte på om sammenheng mellom vegetarkost og bedre helse kan jo være tilfeldig. De som spiser (mye) kjøtt og kjøttprodukter er ofte mindre fysisk aktive og spiser mindre grønnsaker enn vegetarianere og de som spiser lite kjøtt. De er også oftere røykere og har et høyere alkoholforbruk. Kan ikke dette være utslagsgivende når man ser at vegetarianere har lavere risiko for livsstilssykdommer? Det å erstatte kjøtt, egg og meieriprodukter kan gi bedre helse, viser oppsummert forskning.

Svar: I dag er det vanlig å korrigere, justere for og ta i betraktning de andre livsstilsfaktorene som røykning, lavt inntak av grønnsaker, fysisk aktivitet o.l. Å justere, eller korrigere, for røyking og andre såkalte forvirrende (forstyrrende, konfunderende) faktorer som kan føre til samme sykdom, er i dag en vanlig praksis i epidemiologisk forskning. Det er dessuten flere ulike studier der resultatene peker i samme retning – et mer plantebasert kosthold, inkludert vegetarisk og vegansk kosthold, er helsefremmende.