Hva er oppsummert forskning, kildekritikk, kirsebær-plukking, systematisk oversikt og metaanalyse?

Det er totalt publisert to millioner studier om kosthold, ernæring og helse – derfor kan man alltid finne forskning som støtter under ens syn. Det er nemlig oppsummert forskning man bør forholde seg til (altså metaanalyser, systematiske oversikter og lignende), ikke bare en og en studie.

Sitert Nasjonalt råd for ernæring:

«For å vurdere hvilken betydning inntak av matvarer og drikkevarer har for risiko for kroniske sykdommer benyttes en samlet vurdering av dokumentasjon fra forskjellige typer studier. Disse studietypene, som alle har styrker og svakheter, er hver for seg ikke egnet som grunnlag for å trekke sikre kausale konklusjoner. Samlet sett vil de imidlertid kunne gi et tilstrekkelig grunnlag for kostråd. Nedenfor er noen av styrkene og svakhetene ved de ulike studietypene beskrevet.»

Et godt eksempel kommer her. WHO, WCRF, Harvard og andre store fagpaneler har oppsummert all den eksisterende forskningen (altså sett på alle studier, både som viser og som ikke viser sammenheng), og på bakgrunn av oppsummeringen sier «avoid processed meats» og «limit red meat». På PubMed kan du sjekke dette ved å søke etter ordene «meat cancer», «meat stroke» og telle hvor mange resultater som kommer.

Alle de enkeltstudiene som ikke viser sammenheng mellom kjøtt og sykdom, er tatt inn i betraktning under oppsummeringen. Å plukke ut en liten studie ut fra 2 millioner studier, for å si at det fortsatt er usikkerhet om kjøtt er helseskadelig, er noe som heter cherry-picking, eller kirsebær-plukking, eller «å selektivt velge ut det man liker». Slik kunne man også påstå at røyk er sunt.

Som WHO skriver (lenkene er samlet her):

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»

«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»

«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»

«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%».

På side 14 her forklarer Nasjonalt råd for ernæring hvordan oppsummeringer av forskningen foregår.

Skjermdump fra Kostråd 2011, side 14

Kilde: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf

Hva en systematisk oversikt er, les her https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/systematisk-oversikt

%d bloggere like this: