KrF i regjeringen: videreføring av opplegget med generisk kjøttreklame i Norge, ihht omsetningsloven

På en bra dag, da Eat-Lancet-rapporten ble lansert, skuffet regjeringen, etter inkludering av sitt nye medlem KrF, alle som er opptatt av bedre folkehelse, miljø og bærekraftig landbruk!

Intensjonen (nedskrevet i Jeløy plattformen, av Venstre, FrP og Høyre) om å fjerne finansiering av opplysningskontorene, tilsynelatende forsvunnet i Granavoll plattformen – når KrF kom inn i regjeringen.

Les også:

EAT-Lancet-rapporten oppfordret til redusert kjøttforbruk

Redusert kjøttforbruk bør bli et eget politisk mål

Det er synd at regjeringen Venstre-FrP-Høyre ikke fikk effektuert endringen før inkludering av dette papiret inn i regjeringen!
Les hele plattformen her eller på Venstres nettsider http://www.venstre.no

Nå er dette, etter at KrF kom inn i regjeringen, blitt det endret til (side 45 i plattformen):


«Utrede nytteeffekten av opplysningskontorene, og om aktivitet, ressursbruk og organisering er målrettet for å løse dagens opplysningsbehov.»

I løpet av to år skal altså saken altså utredes. HePla vil følge opp denne utredningen!

KrF bidro i 2017 til at regjeringens planer om å avvikle generisk kjøttreklame skulle bli motarbeidet. Dermed motarbeidet KrF, sammen med Ap, SV og SP, til bedre folkehelse, rettferdig matfordeling i verden og bedre klima. Les artikkel i Nationen om dette