Vegansk Julefestival 2016

Aktiviteter – hva HePla har gjort

(bilde: fotograf Christoffer Krook)

Med lite ressurser har vi jobbet hardt og oppnådd en del resultater. Vi bruker null kroner på administrasjon, og alt vi gjør er et resultat av frivillig innsats. Her er en kort oversikt over våre aktiviteter:

 • Vi har gitt flere innspill til Helsedirektoratet
 • Vi har sendt brev til helseforetakene og de største sykehusene med informasjon om kosthold for veganere
 • Vi har kommet med innspill til noen fagorganisasjoner for helsepersonell og pasientforeninger, for eksempel om jodinntak og inntak av bearbeidet kjøtt
 • Vi har holdt foredrag ved bl.a. Radiumhospitalet, Polyteknisk forum, Naturvernforbundet, Spire sitt arrangement og vegetar- og veganfestivaler
 • Vi har bidratt med informasjon slik at andre enn HePla kunne holde foredrag om plantebasert kosthold
 • Vi har hatt flere stand på vegetar- og veganfestivaler
 • Vi har delt ut flere tusen brosjyrer om plantebasert kosthold
 • Vi har holdt egne arrangementer som fagdag
 • Vi har skrevet flere innlegg og hatt flere medieoppslag
 • Vi sender regelmessige nyhetsbrev til flere hundre følgere

Se noen av våre nyhetsbrev her

Noen av våre aktiviteter

Vår og sommer 2017:
 • Videreutviklet vår nettside
 • Oppsummert kunnskap om diabetes og plantebasert kosthold
 • Gitt innspill til Helsedirektoratet og NHI.no
 • Deltatt på Vegetarfestivaln, Green Food Festival i Jessheim og Tine SA sin konferanse om bærekraftig mat
 • Hatt to fagmedlemsmøter
 • Bidratt med opplysning om jodsituasjonen i Norge
 • Bidratt med intervjuer, informasjon og leserbrev til medier – se vårt mediebidrag her
 • Skrevet en artikkel om nytt innen plantebasert kosthold i Norsk tidsskrift for ernæring – norsk vitenskapelig fagfellevurdert tilddskrift innen ernæring
 • Deltar i den offentlige debatten om kjøtt og plantebasert kosthold på sosiale medier
 • Les mer hva vi har gjort i 2017 her
Høst 2016
Vår 2016:

Høst-vinter 2015-2016

Sommer 2015

 • Skolering på Styredagen i regi av Frivillighet Norge
 • Meldt HePla inn i Frivillighet Norge
 • Samtale med en politisk rådgiver i Frivillighet Norge
 • Nevnt i Dagsnytt 18 den 17. juni ifm med en artikkel i bl.a. Aftenposten om at Harvard University mener at en til to porsjoner meieriprodukter per dag er nok
 • Stand på Oslo Vegetarfestival pinsehelgen 2015
 • Redaksjonell omtale i Aftenposten
 • Redaksjonell omtale i VG 2/7 og 4/7 (VG pluss)
 • Redaksjonell omtale i Nationen
 • Innlegg på trykk i Vårt Land, om at plantebasert kosthold er en løsning på hvordan brødfø jordklodens befolkning (tema som er mye omtalt i media etter EAT konferansen)
 • Omtale i Nationens Leder

Vinter – vår 2015

Høst 2014

Fra sommer 2014 til nå har vi kontinuerlig gjørt følgende:

 • Driver nettsiden som oppdateres jevnlig med omtaler av nye studier og info om sunne matvarer fra planteriket
 • Driver facebookside, bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig og kommer i kontakt med andre som har interesse i kosthold og helse
 • Svarer på spørsmål fra publikum om vegetarisk kosthold
 • Har jevnlige møter og kommunikasjon internt

Våre vedtekter kan du lese her