Om HePla

Vi er en forening for leger og annet helsepersonell som gir kvalitetssikret informasjon om sunt plantebasert kosthold til leger, helsevesenet, allmennheten og beslutningstagere.

Det er bred faglig enighet om at kosthold basert på hele, uraffinerte eller minimalt bearbeidede råvarer fra planteriket – frukt, grønnsaker, fullkorn, belgvekster, nøtter og frø – har et stort potensial i å fremme god helse og forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft, som er vår tids største folkehelseutfordringer.

I samarbeid med Physicians Association for Nutrition – PAN International jobber vi for bredere undervisning innen ernæring for legestudenter.

Vi jobber for å endre statens kjøttpolitikk. I dag spiser 80 % og 50 % av nordmenn helseskadelig mye hhv. mettet fett og rødt kjøtt. Dette skjer med statens bidrag, fordi 80 % av dagens landbrukssubsidier, noe som utgjør mange milliarder skattekroner årlig, går til å støtte kjøtt- og meieriproduksjon. Staten administrerer også generisk kjøttreklame med hjemmel i omsetningsloven. Denne politikken ødelegger for folkehelsen, og vi jobber derfor for å endre dette.