Om HePla

Helsepersonell for plantebasert kosthold er en forening for leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse og ernæring som vil spre fagkunnskap om helsefordeler ved et plantebasert kosthold. Plantebasert kosthold har mange godt dokumenterte helsefordeler og kan bidra til å løse vår tids viktigste folkehelseutfordringer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft.

Sykdommer som hjerteinfarkt, slag, diabetes, overvekt og flere typer kreft reduserer livskvalitet, tar mange liv for tidlig (er den viktigste risikofaktoren for for tidlig død, etter tobakkrøyk) og påfører samfunnet store utgifter. I forhold til kosthold i henhold til statens kostholdsråd gir plantebasert kosthold ytterliggere helsefordeler. Vi mener derfor at plantebasert kosthold bør være førstevalget for alle som vil spise sunt. Les om helsefordeler ved plantebaserte kosttyper her

Se vårt bidrag i medier  og  foredrag vi har holdt.  Se våre nyhetsbrev her. Se hvem vi er her    Her finner du bilder av oss

Er du utdannet innen helse eller ernæring, eller studerer disse fagene? Vurdèr å bli fagmedlem i HePla

Hva vi gjør

  • Vi gir informasjon for leger, annet helsepersonell, pasientforeninger, medier, publikum og myndigheter om hvordan et plantebasert kosthold kan forebygge og være en del i behandling av sykdom, bl.a. ved å ha en database med nettressurser på våre nettsider, ved direkte kontakt og gjennom fagtidsskrifter
  • Vi opplyser om hvordan sette sammen et helsefremmende og næringsrikt kosthold – se våre kostråd her
  • Vi setter fokus på at store mengder mat fra dyr, spesielt bearbeidet kjøtt, økerrisiko for kreft, hjerteinfarkt, diabetes, overvekt og andre sykdommer.

Vi henviser kun til pålitelige, kvalitetssikrede kilder: kunnskapsoppsummeringer gjort av store anerkjente internasjonale fagpaneler, forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, oversiktsartikler, lærebøker i ernæringsfysiologi og medisin o.a. Sjekk hva store fagpaneler sier om plantebasert kosthold her

Her på våre hjemmesider holder vi deg løpende oppdatert på forskning, kostholdsråd og annen informasjon rundt plantebasert kosthold.

Er ikke offentlige kostholdsråd nok?

Statens kostråd tar ikke utelukkende hensyn til sunnhet. Ifølge Nasjonalt råd for ernæring, tar kostholdsrådene «utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge». Problemet er at matkultur ikke skapes i vakuum, men er til en stor grad politisk styrt og er påvirket av matvareindustrien, politiske og økonomiske interesser – les mer her  Staten krever inn over 100 millioner kroner per år på finansiering av kjøtt-, egg- og meieribransjens egne markedsføringsselskaper, såkalte opplysningskontorer, som fremmer sine produkter gjennom generisk reklame, i henhold til omsetningsloven fra 1936. Store summer brukes i tillegg på direkte reklame av disse produktene. HePla ønsker derfor å jobbe for at hensynet til helse vektlegges i større grad når det gjelder kosthold. Derfor krever vi at staten trekker seg ut av kjøttreklame

Kilder:

Helsedirektoratet, Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, 2016, tabell 3.1 side 27.
Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrde i Norge 1990–2013, side 94
Folkehelseinstituttet. Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010, side 14
Flere kilder samlet her

%d bloggere like this: