Amming og vegansk kosthold: Praktiske kosttilskudd til mødre og barn

vegansk -amming-kosttilskudd
Vegansk kosthold passer ved amming – husk de riktige næringsstoffene (vit D, vit B12, jod og marine omega-3).

Det er fullt forsvarlig å ha et vegansk eller et hovedsakelig plantebasert kosthold når du er gravid og når du ammer. Det er viktig at du og barnet får de relevante næringsstoffene og tar de relevante kosttilskuddene. Det å passe på tilstrekkelig inntak va næringsstoffer er noe som gjelder alle ammende og spedbarn uavhengig av kosthold. Det finnes ikke foreløpig i Norge tilskudd som passer spesielt for spedbarn som får vegankost – dessverre! Derfor kan man inntil videre kombinere ulike tilskudd som finnes på markedet.

Når du har vegansk kosthold og ammer gjelder det følgende kosttilskudd: VEG1 smeltetabletter (kan kjøpes på norsk nettbutikk Veganmitamin.no), Vitashine D3 spray (eller annet tilskudd va vitamin D) og marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA fra algeoljer (Opti3 eller fra kapsler fra Nycoplus). Både ammende mor og barn bør ta tilskudd av vitamin D, jod og vitamin B12. Mor bør i tillegg ta tilskudd av marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA så lenge mor ammer. Når man slutter med fullamming, bør barnet i tillegg til morsmelk få tilskudd av marine omega-3 fettsyrer (algeolje).

Anbefalt daglig inntak for vitaminene B12 og D, og for jod og marine omega-3 fettsyrer DHA

Vitamin B12 og jod

Hos gravide og ammende som lever på vegankost, er vitamin B12 og jod særlig viktig. Mangel på disse næringsstoffene kan gi svært alvorlig forstyrrelse av barnets utvikling, og gravide og ammende bør derfor ta tilskudd.
Anbefalt daglig inntak av vitamin B12 er 2 μg (mikrogram) for gravide og 2,6 μg (mikrogram) for ammende. Anbefalt inntak for spedbarn er 0,5 mikrogram (mkg, µg) per dag. Høyere doser anbefales hvis en får vitamin B12 fra tilskudd.
Anbefalt daglig inntak av jod er 175 μg (mikrogram) for gravide og 200 μg (mikrogram) for ammende, og 50 mikrogram for spedbarn. Det er viktig å passe på at tilskuddet ikke gir for mye jod.

Anbefalt daglig inntak av vitamin D er 10 mikrogram – både for gravide, ammende og spedbarn fra de er 4 uker gamle.

VEG 1 er et vegansk kosttilskudd som spesielt er tilpasset veganere, i form av smeltetabletter, og inneholder både jod, vitamin B12, vitamin D og selen.

Behovet for omega-3-fettsyrer er økt ved svangerskap og amming, og det anbefales at inntaket av omega-3-fettsyren DHA bør være minst 200 mg per dag. Barn mellom 0 og 24 måneder behøver 100 mg DHA per dag totalt (med morsmelk/morsmelkerstatning og kosthold). Tilskudd av fettsyrene EPA og DHA kan tas i form av algeolje eller algetilskudd. Dette blir tilsvarende å ta fiskeolje, som tran.

I praksis er det følgende kosttilskudd som gjelder.

Før barnet er 6 måneder gammel, eller til barnet fullammes (altså når barnet kun får morsmelk og ikke annen mat)

Til barnet:

  • 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.
  • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).

Til mor som ammer:

  • VEG 1 : 1+ 1/3  tablett daglig, eller 10 tabletter VEG1 per uke.
  • Algeolje for marint omega 3 mens du ammer: 1 kapsel Opti3 (inneholder Inneholder 300 mg EPA og 500 mg DHA per 2 kapsler) eller 2 kapsler Nycomed algeolje (Vegetabilsk omega-3) (inneholder 167 mg DHA per 1 kapsel).

Vitashine spray  kan kjøpes direkte hos produsenten eller på veganvitamin.no (norsk nettbutikk) . 1 sprut Vitashine spray inneholder 5 mikrogram (200IU) vitamin D3. Dagsbehovet for vitamin D for spedbarn er 10 mikrogram per dag. 1 tablett VEG1 inneholder 20 mikrogram vitamin D3. 1/3 tablett VEG1 gir nesten 7 mikrogram vitamin D. Ukesbehovet for vitamin D er 70 mikrogram. VEG1, 1/3 tablett per dag, gir 48 mikrogram vitamin D per uke. 4 sprut Vitashine gir 20 mikrogram vitamin D.

VEG1 kan kjøpes direkte hos produsenten  eller på norsk nettbutikk plantemat.com

Algeolje kan fås fra Nycoplus og Opti3. Opti3 kan du kjøpe hos produsenten eller på norsk nettbutikk Plantemat.com

Fra barnet er 6 måneder (eller fra når du slutter å fullamme, altså når barnet får annen mat i tillegg til morsmelk)

Barnet bør, i tillegg til tilskudd va vitaminene B12 og D, og jod, få tilskudd av DHA (marine, eller langkjedede, omega-3 fettsyrer, tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd) i form av algeoje (for eksempel fra Nycoplus, noe som kan kjøpes på norske apoteker, eller fra Vegetology eller fra norsk nettbutikk Veganvitamin.no). Barn 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). Barn som har begynt med fast føde, men som fortsatt ammes, trenger mindre enn 100 mg fra algeolje, fordi de får en del fra morsmelken. I praksis er dette følgende tilskudd.

Til barnet:

  • 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.
  • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).
  • ½ kapsel Nycoplus sitt algeoljetilskudd, dvs. litt over 80 mg DHA per dag.

Til mor: Fortsett som før.

Om næringsstoffene og overgang i morsmelk

Barn i alderen 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). Når mor ammer går omega-3 (DHA) rikelig over i morsmelk, derfor behøver ikke barnet tilskudd av omega-3 mens mor fullammer. Når barnet begynner med en annen mat i tillegg til morsmelk, behøver barnet tilskudd av algeolje (marine omega-3 fettsyrer, DHA, eller langkjedet omega-3, tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd).

Vitamin D går dårlig over i morsmelk. Derfor får alle norske barn tilskudd av vitamin D. Dette er noe som administreres på helsestasjon.

Jod og vitamin B12 går over i morsmelk. Det finnes begrenset med forskning på veganere og disse næringsstoffene. For å være på den trygge siden, bør både mor og spedbarn få tilskudd av vitamin B12 og jod, i hvert fall inntil vi vet mer.

Den øvre trygge grense for de ovennevnte næringsstoffene er noe høyere enn denne doseringen. Alle de fire næringsstoffene kan lagres i kroppen. Overskudd av vitamin B12 skilles ut med urinen, og den øvre trygge grensen er derfor ganske høy. Overskudd av jod skilles noe dårlige ut med urin, og for mye jod kan være ugunstig for skjoldbruskkjertelen. Vitamin D er et fettløselig vitamin, og skilles ikke ut med urinen. Overskudd av vitamin D kan medføre helseskader, spesielt for små barn.

Morsmelkerstatninger – basert på soya og andre

Om morsmelkerstatning basert på soya er tilsatt DHA er er mulig/trolig, men dette bør sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Generelt inneholder morsmelkerstatninger ikke nok DHA til at barnet kommer opp i 100 mg per dag, så barn som får morsmelkerstatning bør få ½ kapsel algeolje de også – selv om morsmelkerstatningen inneholder DHA (med forbehold om at jeg ikke kjenner til innholdet i soya-morsmelkerstatning).

Kilder:
  • EFSA Nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children 2013, side 19.
  • Helsedirektoratet.