Helse og kosthold

Her finner du kilder om ernæring og kosthold i helseperspektivet: studier og oppsummeringer publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, konklusjoner til fagpaneler og annen oppsummert forskning. Om kostholdets rolle i forebygging av livsstilssykdommene kan du også lese på nettsider til PAN International, eller  Physicians Association for Nutrition – en organisasjon som jobber for å fremme kostholdets viktige rolle i primær- og sekundærforebygging av livsstilssykdommer

%d bloggere like this: