Mat fra dyreriket eller planteriket? — Kaare R. Norums ernæringsblogg

I de senere årene er en blitt mer opptatt av matens negative innvirkning på miljøet, for eksempel hva matproduksjonen fører til av CO2 utslipp. I den sammenheng synes det opplagt at mat fra planteriket er langt mindre skadelig for miljøet enn mat fra dyreriket. En kan faktisk beregne at kjøttmat produserer 30 ganger større mengder […]

via Mat fra dyreriket eller planteriket? — Kaare R. Norums ernæringsblogg