Plantebasert kosthold mot betennelse, hjertesykdom, diabetes og kreft

PlantePlantebasert-kreft, hjerte-karsykdommer-diabetes-betennelse
Plantebasert kosthold kan redusere risiko for å utvikle kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes ved å redusere betennelse i kroppen

Plantebasert kosthold kan redusere risiko for å utvikle kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes ved å redusere betennelse i kroppen, viser en studie fra 2014. Forskerne oppsummerte 102 studier om kostkomponenter som har vist seg å redusere risikoen for kreft, samt to studier som viser at valnøtter i kosten kan redusere vekst og utvikling av kreftsvulster. Polyfenoler er stoffer i plantekosten (kostkomponenter) som spiller en viktig rolle her. Flavonoider er den største gruppe polyfenoler. Kjente stoffer som lykopen, melatonin og rutin er bare noen få av polyfenoler. Se typer polyfenoler her

Flere befolkningsstudier tyder på at kosthold eller bestemte kostkomponenter kan redusere risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes. En underliggende årsak til slike sykdommer er kronisk inflammasjon. Kostkomponenter som er gunstig mtp. sykdomsutviklingen synes å ha flere virkningsmekanismer, og mange reduserer betennelse gjennom en felles mekanisme.

Dermed kan et plantebasert kosthold inneholde mange komponenter som reduserer betennelse og kan redusere risikoen for å utvikle alle disse tre kroniske sykdommene. De fleste kostholdskomponentene har flere additive gunstige virkningsmekanismer, dvs. de virker sammen og gir samlet større effekt enn hver av stoffene gir. Hemming av kronisk betennelse reduserer risikoen for alle disse tre kroniske sykdommene: kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Kilde: Hardman: Diet components can suppress inflammation and reduce cancer risk. Nutr Res Pract. 2014 Jun;8(3):233-40. doi: 10.4162/nrp.2014.8.3.233. Epub 2014 May 15.  Lenke